جستجو در موقعیت های شغلی شرکت دوران

  جزئیات موقعیت های شغلی گروه دوران
  عنوان شغل :  کارشناس ISMS
   رشته تحصیلی :   ترجیحا" کامپیوتر و IT
  مهارت ها و تخصص ها :  🔸 پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) 🔹 دوره های گذرانده شده : Security+ &* Network+ * ممیزی و سرممیزی ISMS * پیاده سازی ISMS
  حداقل سابقه کاری :  3سال
  حداکثر سن :  سال
  ردیف شغلی  امنیت
.
  برای ارسال رزومه کلیک کنید

6.1.7.0
V6.1.7.0