جستجو در موقعیت های شغلی شرکت دوران

  جزئیات موقعیت های شغلی گروه دوران
  عنوان شغل :  کارشناس تحلیل بدافزار
   رشته تحصیلی :  
  مهارت ها و تخصص ها :  🔸 آشنایی با C/CPP 🔹 توانایی کار با مجموعه Windows Internals 🔸 آشنایی با Windows APIs 🔹 تسلط به تحلیل بدافزار به صورت Static و Dynamic 🔸 توانایی کار با سندباکس‌های تحلیل بدافزار مانند any.run و cuckoo 🔹 آشنایی با Yara و توانایی نوشتن Rule 🔸 توانایی تحلیل بدافزار‌های اجرایی ویندوز/لینوکس 🔹 توانایی تحلیل اسناد مخرب (Malicious Documents) مانند xlsx و docx 🔸 ترجیحا آشنا با Memory Forensic 🔹 تسلط به گزارش نویسی و ارائه گزارش
  حداقل سابقه کاری :  سال
  حداکثر سن :  سال
  ردیف شغلی  امنیت
.
  برای ارسال رزومه کلیک کنید

6.1.7.0
V6.1.7.0