جستجو در موقعیت های شغلی شرکت دوران

  جزئیات موقعیت های شغلی گروه دوران
  عنوان شغل :  کارشناس ارشد برنامه نویس .Net
   رشته تحصیلی :  
  مهارت ها و تخصص ها :  🔹 تسلط به زبان برنامه نویسی #C 🔸 تسلط به ASP.NET و ASP.Net Core 🔹 تسلط به مفاهیم Object Oriented 🔸 تسلط به مفاهیم پایگاه داده، SQL Server و دستورات TSQL 🔹 آشنایی کافی به Soap Web service ،Restful API 🔸 آشنایی با اصول SOLID 🔹 آشنایی با الگوهای طراحی Design Pattern 🔸 آشنایی با Clean Coding & Refactoring 🔹 روحیه و توان کار تیمی 🔸 نظم کاری و مسئولیت پذیری 🔸 پشتکار و علاقه مند به یادگیری
  حداقل سابقه کاری :  2سال
  حداکثر سن :  سال
  ردیف شغلی  برنامه نویس
.
  برای ارسال رزومه کلیک کنید

6.1.7.0
V6.1.7.0