جستجو در موقعیت های شغلی شرکت دوران

  جزئیات موقعیت های شغلی گروه دوران
  عنوان شغل :  کارشناس بررسی و تحلیل رخدادهای امنیتی
   رشته تحصیلی :  
  مهارت ها و تخصص ها :  🔹 توانایی تحلیل و بررسی لاگ‌ها و وقایع امنیتی 🔸 تسلط به مفاهیم شبکه و دوره‌های CCNA,MCSE 🔹 تسلط به دوره‌های لینوکس LPIC1,LPIC2 🔸 آشنا به رخدادها و آسیب‌پذیری‌های امنیتی
  حداقل سابقه کاری :  سال
  حداکثر سن :  سال
  ردیف شغلی  امنیت
.
  برای ارسال رزومه کلیک کنید

6.1.7.0
V6.1.7.0